Авторски Права

...авторски права върху материалите използвани в DPFPRO.BG

Авторски Права

В текущата страница ще ви запознаем с правилата за използване на съдържание, което е обект на авторско право, и начините за защитата му според действащото законодателство на Република България и Европейския Съюз. Най-общо казано, е необходимо да се знае, че всеки нарушител на чужди авторски права подлежи на отговорност, съгласно Закон За Авторското Право и Сродните Му Права. Следвайки тази връзка можете да прочетете закона в детайли, както и обнародванията му по дата. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката.

Възникване на авторско право

Без значение дали говорим за литературно или научно произведение, авторското право за неговия автор, възниква още със създаването на съответното произведение.

Обекти на авторско право

Според Закона на авторското право и сродните му права, обекти на авторското право, които са засегнати в този уебсайт са: произведения на научната и техническата литература, публицистиката и компютърните програми, филми и аудио-визуални произведения, произведения на изобразителното, приложното изкуство и дизайна, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския, както и бази данни.

Автори на авторско право

За автор на авторското право се има предвид физическото лице, в резултат на чиято творческа дейсност е създадено съответното произведение. Други автори на авторско право могат да бъдат, физически и юридически лица, само в съответните случаи, посочени в Закона на авторското право и сродните му права.

Защита на авторско право

Авторските права върху всички изображения и текстове използвани в уебсайта DPFPRO.BG, принадлежат на техните създатели. Необходимо е да се знае, че споделянето, копирането и разпространението на съдържание публикувано в този сайт, може да стане единствено с изричното съгласие на администратора на DPFPRO.BG. В случай, че такова съдържание бъде копирано и разпространявано с търговска или каквото и да било друга цел, без съгласието на администратора на уебсайта, лицата или фирмите, които не са спазили авторските права, ще бъдат подведени под наказателна отговорност по силата на действащото Българско законодателство.

DPFPRO.BG използва технология и консумативи от най-висок клас

Всички професионални услуги по почистване на DPF филтри и катализатори са сертифицирани и одобрени от съответните институции.